صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

آدرس دبیرخانه همایش: شیراز-بلوار رازی-دانشکده بهداشت-دفتر مرکز تحقیقات علوم بهداشتی

تلفکس:37250053-071

ایمیل: bice2@sums.ac.ir